من أنا

صورتي
A girl who love to do what she likes alone in quiet & peace

المتابعون

06‏/11‏/2010

(My beautiful flower)


You are my flower
you are my sweet soft petal
hand in hand
...in my hand
holding this precious gift
the blossom of your beauty
you are my beautiful flower

0 التعليقات: